Wspiera nas Czarter jachtów Chorwacja - Yachtic

Przekaż 1% podatku

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na rzecz 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Katowic 1% podatku dochodowego.

Środki finansowe przekazane na rzecz 10 HDŻ zostaną wykorzystane na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa szkolenia podczas obozów dla dzieci i młodzieży.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz 10 HDŻ. Otrzymane środki zostały przeznaczone dofinansowanie obozów dla najuboższych członków drużyny, powiększenie flotylli drużyny oraz rozbudowę naszej stanicy.

Kto może przekazać 1%?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku

Jak tego dokonać?

  1. W rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP (PIT 36 – rubryka nr 305, PIT 36L- rubryka nr 105, PIT 37- rubryka nr 124, PIT 28 – rubryka nr 126, PIT 38 – rubryka nr 58) proszę wpisać nasz numer KRS: 0000273051
  2. W rubryce obok zatytułowanej Wnioskowana kwota (PIT 36 – rubryka nr 306, PIT 36L- rubryka nr 106, PIT 37- rubryka nr 125, PIT 28 – rubryka nr 127, PIT 38 – rubryka nr 59) proszę wpisać obliczoną kwotę 1% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli np. 45,15 = 45,10).
  3. W następnej rubryce, zatytułowanej Cel szczegółowy 1% (PIT 36 – rubryka nr 307, PIT 36L- rubryka nr 107, PIT 37- rubryka nr 126, PIT 28 – rubryka nr 128, PIT 38 – rubryka nr 60) proszę wpisać ZHP Hufiec Katowice 10 Harcerska Drużyna Żeglarska
  4. Tak wypełniony formularz należy zanieść lub wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego do 30.04.2011 r. (PIT 28 – do 1.02.2011 r.).