Wspiera nas Czarter jachtów Chorwacja - Yachtic

Kontakt

10 Harcerska Druyna Żeglarska im. gen.
Mariusza Zaruskiego w Katowicach Szopienicach

ul. Morawa 119
40-353 Katowice
Tel. (32) 209-80-51
Mobile: (+48) 601-888-569
Fax.: (32) 209-80-51
E-mail: adambalazy@gazeta.pl
E-mail: dziesiata.hdz@gmail.com